توکن غیر قابل معامله

NFT چیست؟

یکی از عجیب‌ترین رویدادها در مرز دنیای هنر و تجارت، ظهور مفهوم نوینی به نام NFT یا توکن غیر قابل معاوضه (Non-Fungible Token) است. یکی از نمونه‌های ایجاد این دارایی مربوط به زمانی است که…

فهرست